hello@larssonhenrik.com
+46(0)705217342
Chatta på facebook

Akka

Akka – ett svenskt whiskyvarumärke med naturnära skandinavisk anknytan framtaget av mig och John Rudeklint under vår tid på Linköpings Universitet. Akka är inte bara namnet på ett bergsmassiv i Stora Sjöfallets nationalpark i nordvästra lappland, det är också namnet på en samisk gudinna som står för allt det kloka och sköna i världen – två aspekter som tillsammans lade grunden till ett starkt fiktivt varumärke.

Photoshop / Illustrator / Indesign / HTML / CSS / jQuery